Facebook
Lekarze rodzinni
Stomatologia
Medycyna pracy
Lekarze rodzinni • Stomatologia • Medycyna pracy

Opieka nad naszymi pacjentami poza godzinami pracy przychodni

W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.

 

Na terenie Poznania można zgłosić się do:
Nazwa placówki Adres Numer telefonu
Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych „GRUNWALD” S.C. Poznań Grunwald,
Ul. Kasprzaka 16
61 866 25 35
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ
w Poznaniu
Poznań Grunwald,
Ul. Rycerska 10
61 864 88 94
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska Poznań Jeżyce,
Ul. Szamarzewskiego 62
61 843 58 11
Przychodnia Lekarska MEDEO Henryka Mikuła-Telenga, Tomasz Matecki, Barbara Elżbieta Schmidt, Jacek Szymaniak Sp.J. Poznań Nowe Miasto,
Os.Rzeczypospolitej 6
61 877 19 11, 61 877 17 05
NZOZ Twoja Przychodnia POZ i Specjalistyka Poznań Nowe Miasto,
Ul. Blacharska 2
61 887 92 13
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych Poznań Stare Miasto, Al.Solidarności 36 61 647 77 15
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates Poznań Stare Miasto,
Os. Marysieńki 25
61 823 47 11, 61 823 47 49
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska Poznań Stare Miasto,
Ul. Szewska 5/6
61 855 96 00
Centrum Medyczne HCP Spółka Z O.O. NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Ambulatoryjne Poznań Wilda,
Ul. 28 Czerwca 1956 Nr 194
61 831 11 82

 

 

Informujemy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

 

 

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)
 • przyjmowanie serii zastrzyków.

 

 

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:
 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

 

 

Udając się do szpitala lub poradni należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Pamiętaj! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, zamieszczonych na liście powyżej.

 

Szczegółowych informacji udziela Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ pod numerem telefonu 800 800 805 (z telefonów stacjonarnych) oraz 61 850 60 36 i 61 850 60 72.